SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/022 | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

Egyéb foglalkozások rendje, igénybevételének feltételei 

(ld. házirend 8. ponja)

Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, 
szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli 
foglalkozások igénybevétele ingyenes, kedvezményes, illetve önköltséges lehet.
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán 
kívüli rendszeres foglalkozások működhetnek 13:30 – 18:30 időpont között.

Szakkörök

A tanulók érdeklődésének megfelelően, a szakmai munkaközösségek vezetőinek 
javaslata alapján lehet szakköröket szervezni. Az iskola anyagi lehetőségeinek 
figyelembe vételével az igazgató dönt az indításról.
A szakköri foglalkozások meghatározott tematika alapján történnek, erről és a 
látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.
A szakkörbe való jelentkezéshez szülői engedély szükséges. A szakkör díjtalan, s az 
előre rögzített tematika szerint működik.

Diákkörök, érdeklődési körök

Speciális tehetséggondozást, képességfejlesztést, a tanulói érdeklődést, az 
általános műveltséget, tájékozódási képességet, a kreativitás fejlesztését 
vannak hivatva segíteni.
A diákkörökre, érdeklődési körökre vonatkozóan a következő szabályok élnek:
• A diákkör alapításához legalább 8 alapító tag szükséges.
• A megalakítandó diákkör rendelkezzen programmal, ütemtervvel valamint
szervezeti és működési szabályzattal.
• A diákkör által megjelölt cél és tevékenység összhangban legyen az intézmény 
Szakmai Programjával, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatával (az 
összevetést a diák- önkormányzatot segítő tanár végzi).
• A diákkör megalakulását az iskola igazgatójánál kell bejelenteni, ő ad engedélyt 
a csoport működésére.
• A diákkör a rendelkezésére bocsátott iskolai eszközökért (terem berendezése, 
technikai eszközök stb.) anyagi felelősséggel tartozik a Ktv. előírásai szerint.

Diáksportkör

A tanulók mozgásigényének kielégítésére, egészséges testi fejlődésük 
előmozdítására alakult. Az iskola minden tanulója alanyi jogon a tagja, a sportköri 
tagdíj befizetésével. A sportkör működését és gazdálkodását külön szabályzatban
saját maga szabályozza, melyről évente beszámolót készít a tantestület számára.

Korrepetálások

A tanulók tanulmányi eredményétől függően a szaktanárok és az osztályfőnökök 
javaslata alapján a munkaközösségek döntenek - az igazgató jóváhagyásával - a 
korrepetálások szükségességéről egy- egy tanulócsoportnál. A korrepetálások adott 
esetben kötelezően is előírhatók tanulóknak, tanulócsoportoknak.
Egy-egy tantárgyból eseti, nem rendszeres korrepetálás is szervezhető. A 
felzárkóztatás, korrepetálás ingyenes.

Tanulmányi, sport és kulturális versenyek, rendezvények

Szervezésük és a versenyeken való részvétel a nevelés céljaival összefüggésben 
kiemelt feladat, ezért a versenyeken való részvétel koordinálása az 
igazgatóhelyettesek feladata, a versenyző kiválasztása, felkészítése az illetékes 
szaktárgyi munkaközösségek feladata.
Azon versenyek körét, ahol az iskola tanulóit indítani kívánja az iskolai munkaterv 
és a munkaközösség munkatervei kell, hogy tartalmazzák.
Érettségi vizsgára, továbbtanulásra előkészítő foglalkozások
Igény szerint, a végzős osztályoknak szervezhetők az igazgató engedélye alapján. A 
foglalkozások meghatározott tematika szerint történnek, erről és a látogatottságról 
naplót kell vezetni


Partnereink

 • MAHLE Compressors Hungary Kft.
 • Gyémánt Profil Kft.
 • Salgglas Üvegipari Zrt.
 • Szi-Roj Kft.
 • NCT Ipari Elektronikai Kft.
 • Enterprise Communications Magyarország Kft.
 • Nógrád Kas Épületfelújító és Szigetelő Kft.
 • Professional Kft.
 • Pirazol Kft.
 • Palóc hegesztéstechnika.
SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum

   3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

  • Telefon: +36/32-411 044

   E-mail: titkarsag@stromfeld-nmszc.hu

   OM azonosító: 203048/022

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015, E/2020/000161


  2023 Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum