SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/022 | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezik a térítési díj és tandíj mértékéről

A SZAKKÉPZÉS INGYENESSÉGE

3. § (1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében
a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén 
legfeljebb három tanéven keresztül, és
b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első 
képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel 
szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő 
ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai 
vizsga letétele.

1. A Szkt. 3. § (1) bekezdéséhez

2. § (1) A szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult, 
ingyenesen biztosítja


a) a szakmai oktatáshoz, illetve a szakmai képzéshez közvetlenül kapcsolódó foglalkozást,

b) a képzési és kimeneti követelményekhez, illetve a programkövetelményhez kapcsolódó tananyag 
megismerését és feldolgozását,

c) a mindennapos testnevelést,

d) az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsgát 
(a továbbiakban együtt:
tanulmányok alatti vizsga) és

e) ugyanazon évfolyam megismétlését.

(2) A szakképző intézmény a tanköteles tanuló számára az (1) bekezdésben 
meghatározottakon túl ingyenesen biztosítja

a) a szakképző intézmény nyitvatartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés 
ideje alatti felügyeletet,

b) jogszabályban meghatározottak szerint az egészségfejlesztést és a kötelező rendszeres egészségügyi 
felügyeletet,

c) a szakképző intézmény által a szakmai oktatással összefüggésben szervezett, a szakképző 
intézményen kívüli egyéb foglalkozáson, tanulmányi kiránduláson vagy egyéb szakmai programon való 
részvételt,

d) a szakmai oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó foglalkozást, valamint a felzárkóztató és fejlesztő 
pedagógiai ellátást és


e) a közismereti oktatás elsajátítására irányuló vagy a tartósgyógykezelés miatt létesített 
vendégtanulói jogviszonyt.
3. § (1) A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony 
megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó.

(2) A szakképzési államigazgatási szerv hátrányos helyzet, tartós betegség vagy egyéb méltányolható 
körülmény esetén a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy – kiskorú esetében törvényes
képviselője – kérelmére és a szakképző intézmény javaslatára méltányosságból engedélyezheti a 
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 3. § (1) kezdésében meghatározott 
feltételtől eltérően a szakképzésben való részvételt.

(2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, 
illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan 
nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a 
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.

Az Szkt. 3. § (2) bekezdéséhez

4. § (1) A térítési díjat és a tandíjat (…) a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény 
esetében a kancellár a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létrejötte előtt állapítja 
meg és hozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tudomására. 

A szakképző intézmény nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú oktatás szakképzési
munkaszerződés keretében folyó része után.

(2) A szakképző intézmény térítési díj ellenében biztosítja

a) a 2. §-ban és a 3. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozásokat,

b) a nem tanköteles tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek a tanulmányi követelmények 
nem teljesítése miatt az évfolyam megismétlését és

c) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony 
megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony, illetve a 
felnőttképzési jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen 
érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáját.

(3) A szakképző intézmény tandíj ellenében biztosítja

a) a szakképző intézményben a szakmai oktatáshoz nem kapcsolódó képzést, valamint az ezzel 
összefüggő más szolgáltatást,

b) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal 
történő megismétlését


A dokumentum megtekintéséhez kattintson: ide!


Partnereink

SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Telefon: +36/32-411 044

E-mail: titkarsag@stromfeld-nmszc.hu

OM azonosító: 203048/022

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015, E/2020/000161


2024 Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum